Trung Quốc: Xử lý bốn vấn đề về giá thuốc

Trung Quốc: Xử lý bốn vấn đề về giá thuốc
Trung Quốc: Xử lý bốn vấn đề về giá thuốc
  • Trung Quốc: Xử lý bốn vấn đề về giá thuốc
  • 30 tháng 6, 2011

Bệnh viện chỉ nhập thuốc giá cao, bệnh nhân tìm không ra thuốc giảm giá.   Ngày 13-11, Trung Quốc đã kết thúc một tháng lấy ý kiến về Phương án cải cách thể chế y tế, y dược nhằm ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật